"Tukaj sem, da s svetovanjem dvignem vaše delovanje na najvišjo stopničko."

"Tukaj sem, da s svetovanjem dvignem vaše delovanje na najvišjo stopničko."

Optimizacija poslovanja

Ste pripravljeni na preobrat v vašem poslovanju?

VAŠ PROBLEM

NAŠA REŠITEV

Ali se soočate z izzivi kot so:

Naš pristop:

Ko se srečujete s temi izzivi, smo pri Resense
predani ustvarjanju inovativnih rešitev, ki prinašajo
preobrat v vaše poslovanje

Optimizacija poslovanja

Ste pripravljeni na preobrat v vašem poslovanju?

VAŠ PROBLEM

Ali se soočate z izzivi kot so:

Neučinkovitost in preobremenjenost

zaposlenih zaradi pomanjkljive organiziranosti kadra

Slaba organizacija poslovanja

vodi v izgubljanje časa in zmanjšano učinkovitost

Neusklajena ponudba:

Vaša trenutna ponudba morda ne sledi izobraženosti kadra, lokaciji ali konceptu vašega obrata

Izzivi pri usposabljanju kadra:

Naložba v usposabljanje za zagotavljanje kakovostnih storitev ne prinaša pričakovanih rezultatov

Pomanjkljiv poslovni načrt:

Vaš trenutni poslovni načrt morda ne sledi dinamičnim spremembam trga

Ko se srečujete s temi izzivi, smo pri Resense predani ustvarjanju inovativnih rešitev, ki prinašajo preobrat v vaše poslovanje

NAŠA REŠITEV

Naš pristop:

Diagnostika:

Skupaj pogledamo in razčlenimo vaš trenutni poslovni model ter strategijo poslovanja, da odkrijemo jedro vaših težav

Prilagodljiv plan:

Skupaj razvijemo plan, prilagojen vašim specifičnim potrebam in ciljem, vključno z usposabljanji in razporeditvijo kadra

Ciljna usmerjenost:

Določimo ključne izboljšave, postavimo realne cilje in roke za njihovo dosego

Celostna rešitev:

Ponudimo celovito rešitev, ki vključuje usposabljanje kadra, organizacijske spremembe in prilagoditve ponudbe

Spremljanje napredka:

Ne puščamo vas samih, ko plan začne delovati. Spremljamo napredek in prilagajamo ukrepe za dosego želenih rezultatov

Optimizacija poslovanja Resense

Naš cilj

Naša ciljna usmerjenost je izboljšati vaše poslovanje na vseh ravneh. Želimo, da vaš obrat deluje bolj učinkovito, organizirano in dobičkonosno, hkrati pa izboljša izkušnjo za vaše zaposlene in stranke – goste.

Začnite pot k uspešnejšemu
in bolj učinkovitemu
poslovanju z nami.

Naš cilj

Naša ciljna usmerjenost je izboljšati vaše poslovanje na vseh ravneh. Želimo, da vaš obrat deluje bolj učinkovito, organizirano in dobičkonosno, hkrati pa izboljša izkušnjo za vaše zaposlene in stranke – goste.

Optimizacija poslovanja Resense
Začnite pot k uspešnejšemu
in bolj učinkovitemu
poslovanju z nami.

Gostinska ponudba

Imate v lasti prostor, lokal ali restavracijo ter razmišljate o optimalnem poslovanju? Želite voditi ali samo oddati svoj obrat naprej? Hrepenite po nadgradnji vašega poslovanja?

Turistična ponudba

Imate nepremičnino, ki bi jo želeli oddajati?

Gostinska ponudba

Imate v lasti prostor, lokal ali restavracijo ter razmišljate o optimalnem poslovanju? Želite voditi ali samo oddati svoj obrat naprej? Hrepenite po nadgradnji vašega poslovanja?

Turistična ponudba

Imate nepremičnino, ki bi jo želeli oddajati?

Start-up podpora

VAŠ PROBLEM

NAŠA REŠITEV

Ali se soočate z izzivi kot so:

Naš pristop:

Tukaj smo, da vas vodimo skozi zahteven začetni proces ali pa ga za vas uredimo mi.

DODATNA STORITEV

Po predhodnem dogovoru.

Pogoj: Mi določimo ustrezno usposobljeno ekipo, preučimo usklajenost in predlagamo izboljšave.

Skupaj gradimo uspešen začetek vašega gostinskega ali turističnega podviga. Vaša vizija in naše izkušnje se združijo v zgodbi o uspehu.

Start-up podpora

VAŠ PROBLEM

Ali se soočate z izzivi kot so:

Začetne dileme:

Ne veste, kako se spoprijeti s procesom ali kje začeti ter kakšni so vaši cilji

Ustanovne težave pri gostinskem ali turističnem obratu:

Vstopiti v razgiban svet gostinstva ali/in turizma ni vedno enostavno, še posebej, če nimate predhodnih izkušenj

Pomanjkanje osnovnega znanja:

Ne veste, katere dokumente in dovoljenja potrebujete za začetek ter kako zadostiti zahtevam za poslovanje

Pomanjkanje ciljnih strategij:

Ni vam povsem jasno, kaj je vaša vizija, kdo so vaše ciljne stranke in kako jih pritegniti ter izvesti učinkovite marketinške in prodajne strategije

Potreba po strokovnem vodenju ob začetku delovanja:

Na samem začetku se soočate z negotovostjo, rešitev pa je lahko naša strokovna podpora in vodenje

Tukaj smo, da vas vodimo skozi zahteven začetni proces ali pa ga za vas uredimo mi.

NAŠA REŠITEV

Naš pristop:

Celosten začetni plan:

Pripravimo in sestavimo okviren plan, ki obsega vse korake od začetka do vzpostavitve uspešnega obrata.

Vodena podpora:

Vaši izzivi postanejo naši. Skupaj se lotevamo temeljnih vprašanj in skrbimo za vaše potrebe/zahteve za uspešno poslovanje.

Strategije za uspeh:

Določimo primerne strategije, ki bodo pritegnile ciljne stranke in omogočile dolgoročen uspeh

Usposabljanje kadra:

Sodelujemo pri iskanju in izobraževanju kadra, ki bo ustrezal vašim potrebam, ciljem in standardom

Možnost prevzema vodenja:

Na vašo željo in po dogovoru prevzamemo vodenje vašega obrata, zagotavljajoč skladnost s cilji in kakovostjo poslovanja

DODATNA STORITEV

Prevzem vodenja (mgmt) vašega obrata:

Po predhodnem dogovoru.

Pogoj: Mi določimo ustrezno usposobljeno ekipo, preučimo usklajenost in predlagamo izboljšave.

Skupaj gradimo uspešen začetek vašega gostinskega ali turističnega podviga. Vaša vizija in naše izkušnje se združijo v zgodbi o uspehu.

Skupaj gradimo uspešen začetek vašega gostinskega ali turističnega podviga

Vaša vizija in naše izkušnje se združijo v zgodbi o uspehu. 

Optimizacija poslovanja

Skupaj gradimo uspešen začetek vašega gostinskega ali turističnega podviga

Optimizacija poslovanja

Vaša vizija in naše izkušnje se združijo v zgodbi o uspehu. 

Resense doživetja

COMING SOON

Resense doživetja

COMING SOON